Sabe

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)

Via de SABE stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) subsidie beschikbaar voor agrariërs die een geregistreerde agrarische adviseur willen inschakelen voor duurzame landbouw om hun bedrijf zo toekomstbestendig te maken. Het gaat hier om een vouchersubsidies van maximaal € 6.000,– met vaak een eigen bijdrage van 20% van de kosten voor het opstellen van een (bedrijfs)plan door een erkende bedrijfsadviseur.

Ik ben de eerste gecertificeerde adviseur in Nederland om te adviseren voor deze vouchers. Daarbij heb ik een certificaat voor de onderdelen Ondernemerschap (E1) en Het verdienmodel (E4).

Waarbij kan ik u adviseren in combinatie met de SABE subsidie?

 • Omschakeling naar duurzame bedrijfsvoering (E4)
 • Nieuwe wet- en regelgeving
 • Ondersteuning bij een financieringsaanvraag
 • Betere rentabiliteit en liquiditeit van uw agrarische onderneming
 • Optimalisatie na investeringen
 • Bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling (E1)

Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat ik onpartijdig ben waarbij ik uitsluitend uw belangen in acht neem. Deze onpartijdigheid is overigens een eis in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Wat staat er in het bedrijfsplan? 

Het bedrijfsplan laat zien hoe u uw bedrijf technisch en inhoudelijk omschakelt naar duurzame landbouw. Ook beschrijft het plan de bedrijfseconomische kant van de omschakeling. In het plan moeten in ieder geval deze onderdelen staan:

 • Beschrijving van uw bedrijf op dit moment: activiteiten, grootte, SWOT-analyse
 • Plan om uw producten te verkopen nadat u bent omgeschakeld
 • Maatregelen en investeringen voor uw omschakeling
 • Begroting voor uw omschakeling
 • Haalbaarheid van uw omschakeling

Ook laat het bedrijfsplan zien hoe uw bedrijf bijdraagt aan minimaal 5 van deze onderwerpen:

 • Minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 • Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Minder uitstoot van broeikasgassen
 • Minder uitstoot van nitraat
 • Grotere biodiversiteit
 • Meer duurzaam bodembeheer
 • Meer hergebruik van veevoer
 • Meer dierenwelzijn en diergezondheid

U kunt de voucher/advies tegoedbon inzetten voor:

 • Starten van uw bedrijf
 • Ontwikkeling van nieuwe bedrijfsopzet
 • Stappen zetten om aan de toekomstige eisen te kunnen voldoen
 • Overname van een bedrijf
 • Afscheid nemen van uw huidige bedrijf

Met als resultaat

U kent uw huidige positie en u maakt zelf keuzes over de stappen die u gaat nemen voor de toekomst van uw bedrijf.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en hoe ik u van dienst kan zijn, neem dan gerust contact met mij op.

Schuiven naar boven